Klaar voor de Start Klas

De mate van vroege kindproblematiek bij kinderen in de kleuterleeftijd op basisscholen in Amsterdam neemt toe met als gevolg dat deze leerlingen niet ‘’schoolklaar’’ zijn.

Dit heeft o.a. een negatieve invloed op het benutten van de potentie van de leerling, de klassendynamiek en de werkdruk bij leerkrachten.

Hiervoor is door Msc. orthopedagogen de Klaar voor de start Klas ontwikkeld. 

    • De jonge kleuter laten deelnemen om zo aan verschillende (cognitieve, executieve en sociaal-emotionele) doelen te werken en hem/haar “schoolklaar’’ te maken.
    • Tijdens de KSK krijgen leerlingen extra ondersteuning vooraf aan de basisschool of tijdens het eerste jaar van de basisschool.
    • Doel van KSK is dat de leerling op een adequate manier kan meedraaien in de schoolse setting en dat hiaten in de ontwikkelingsleeftijd op cognitief, executief of sociaal-emotioneel gebied worden opgevuld.
    • Tijdens de KSK wordt rekening gehouden met een heldere overgang en overdracht naar de school, middels voor en nameting, handelingsplan en een evaluatieverslag met handvatten voor in de klas.
    • Is er nauw contact met de (evt) voorschool en de school en worden ouders actief betrokken.

Neem contact op

Voor meer informatie, een aanmelding of intakegesprek kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met THUIS.