Remedial Teaching van THUIS Orthopedagogen

Sommige kinderen leren minder makkelijk dan anderen, ondanks de inzet van het kind. THUIS Orthopedagogen biedt hulp aan de hand van een hulpvraag en werkt doelgericht en intensief samen met het kind.

Remedial Teaching

 • Werkt doelgericht en intensief met een kind samen
 • Werkt vanuit de interesses en belevingswereld van het kind door aan te sluiten op het gevoelsniveau
 • Stelt op maat een handelingsplan op en evalueert de voortgang
 • Werkt op cognitief vlak met leermethodes die op school gebruikt worden
 • Werkt met educatieve remediërende materialen / spellen uit de THUIS- praktijk
 • Focust op de executieve functies zoals taakgerichtheid en planningsvaardigheden
 • Ondersteunt en traint de sociaal- emotionele ontwikkeling
 • Biedt psycho- educatie

Voor wie?

THUIS biedt remedial teaching voor kinderen:

 • Met cognitieve problemen zoals: reken-, lees-, spellingsproblemen of een leer- of taalachterstand
 • Met executieve functie problemen
 • Met sociaal emotionele problemen
 • Met Dyslexie, Dyscalculie, ADHD, Hoogbegaafdheid, faalangst, Autisme, hechtingsproblematiek, Down syndroom

Waar en hoe?

 • Op school, digitaal of op de THUIS- praktijk.
 • In de klas, buiten de klas, één op één of in groepjes
 • Via Passend Onderwijs, PGB of particulier
 • Zonder wachtlijst
 • Begeleiding is altijd op maat

Extra informatie

THUIS onderhoudt contacten met verschillende scholen uit de regio en met deskundigen zoals GZ-psychologen en logopedisten. De algehele kwaliteit van onze dienstverlening wordt hierdoor gewaarborgd.

Neem contact op

Voor meer informatie, een aanmelding of intakegesprek kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met THUIS.