Passend Onderwijs

THUIS Orthopedagogen biedt extra steun aan scholen om passend onderwijs te kunnen realiseren. Helaas hebben veel scholen een personeelstekort waardoor het niet altijd lukt dit intern op te vangen. THUIS biedt ondersteuning aan scholen om er samen voor te zorgen dat kinderen die extra aandacht verdienen dit kunnen krijgen. 

Passend onderwijs:

De inhoud van de ondersteuning kan altijd overlegd worden met THUIS en gevormd worden naar de wens van de aanvrager(s). THUIS werkt hierbij samen met de intern begeleider, leerkracht, ouders en eventueel andere betrokken professionals.

 • Gedragsproblematiek
 • Schaduwen
 • Sociaal- emotionele ondersteuning
 • Hechtingsprolematiek
 • Autisme
 • Down Syndroom
 • ADHD
 • TOS – Spraak/taal problematiek
 • Faalangst
 • Hoogbegaafd

Tijden THUIS passend onderwijs:

De tijden van de ondersteuning kunnen in samenspraak met THUIS afgestemd worden. Het is mogelijk dat THUIS dagdelen op school komt om meerdere kinderen (vanaf groep 1 t/m groep 8) ondersteuning te bieden.

De onderstaande momenten behoren tot de mogelijkheden.

 • Begeleiding tijdens schooltijd
 • Begeleiding na schooltijd
 • Begeleiding tijdens schoolvakanties

 Klaar voor de Start Klas (KSK)

De mate van vroege kindproblematiek bij kinderen in de kleuterleeftijd op basisscholen in Amsterdam neemt toe met als gevolg dat deze leerlingen niet ‘’schoolklaar’’ zijn.

Dit heeft o.a. een negatieve invloed op het benutten van de potentie van de leerling, de klassendynamiek en de werkdruk bij leerkrachten.

Hiervoor is door Msc. orthopedagogen de Klaar voor de start Klas ontwikkeld. 

 • De jonge kleuter laten deelnemen om zo aan verschillende (cognitieve, executieve en sociaal-emotionele) doelen te werken en hem/haar “schoolklaar’’ te maken.

 • Tijdens de KSK krijgen leerlingen extra ondersteuning vooraf aan de basisschool of tijdens het eerste jaar van de basisschool.

 • Doel van KSK is dat de leerling op een adequate manier kan meedraaien in de schoolse setting en dat hiaten in de ontwikkelingsleeftijd op cognitief, executief of sociaal-emotioneel gebied worden opgevuld.

 • Tijdens de KSK wordt rekening gehouden met een heldere overgang en overdracht naar de school, middels voor en nameting, handelingsplan en een evaluatieverslag met handvatten voor in de klas.

 • Is er nauw contact met de (evt) voorschool en de school en worden ouders actief betrokken.

   

Neem contact op

Voor meer informatie, een aanmelding of intakegesprek kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met THUIS.