Trainingen

CITO (Centrale Eindtoets) TRAINING 

 • Geeft uitleg en oefeningen op maat
 • Leert je een gestructureerde taakaanpak te ontwikkelen
 • Geeft meer zelfvertrouwen
 • Sluit aan bij de interesses en beleveniswereld van de leerling
 • Werkt met mindfulness methodes
 • Leert je alle tips & trics
 • Leert je omgaan met multiple choice vragen
 • Spijkert je kennis bij waar nodig

Ter informatie
THUIS verzorgt CITO trainingen voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. In groep 7 wordt de Entreetoets afgenomen, dit is een voorloper van de Centrale Eindtoets in groep 8. Evenals de Centrale Eindtoets geeft de Entreetoets een indicatie over het leerniveau van het kind. Door middel van de CITO training worden kinderen voorbereid op de Entreetoets of Centrale Eindtoets. Eventuele hiaten in kennis op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en studievaardigheden worden opgevuld. Daarnaast wordt er gewerkt aan het zelfvertrouwen en de werkhouding van het kind. Het doel van de CITO training is om het kind te helpen om het beste uit zichzelf te halen. Gedurende de CITO training leren de kinderen hoe ze het beste naar verschillende (multiple choice) vraagstukken kunnen kijken. Per onderdeel wordt er uitleg en oefening op maat gegeven.

trainingen

                            -Nothing is impossible, the word itself says I’m possible-

Visie
DUUR

De CITO training bestaat uit 8 bijeenkomsten (1 keer per week) in een groep van 2 tot maximaal 5 kinderen per begeleider. De training kan tevens individueel gegeven worden en indien nodig gericht worden op één specifiek onderdeel van de CITO.

EVALUATIE

Na de 8 bijeenkomsten vindt een (telefonisch)eindgesprek plaats met ouders/verzorgers. In dit gesprek worden de vorderingen van het kind in kaart gebracht. Bovendien zullen er tips en adviezen aangereikt worden voor eventuele oefeningen thuis.

BRUGKLAS TRAINING

 • Geeft meer zelfvertrouwen
 • Bereid je goed voor op het middelbaar onderwijs
 • Werkt met mindfulness methodes
 • Sluit aan bij het gevoelsniveau van het kind
 • Leert je omgaan met sociale situaties
 • Leert je huiswerk te plannen
 • Leert je samenvatten en mindmappen
 • Leert je concentratie oefeningen
 • Leert je alle tips & trics

THUIS verzorgt Brugklas trainingen voor kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs.
Het doel van de training is om de leerlingen van groep 8 goed voorbereid en met zelfvertrouwen naar de middelbare school te laten gaan. Gedurende de training leren kinderen om te gaan met sociale situaties en het plannen van huiswerk.

De Brugklas training bestaat uit twee interactieve onderdelen. Het eerste onderdeel is: gevoel en sociale vaardigheden (rollenspellen, emotie regulatie etc.). Het tweede onderdeel bestaat uit informatie geven over het voortgezet onderwijs en de daarbij behorende planning van huiswerk. De kinderen leren tijdens dit onderdeel alles over de dagelijkse routine op de middelbare school.

DUUR

De Brugklas training bestaat uit 6 bijeenkomsten (1 keer per week) in een groep van 2 tot maximaal 8 kinderen op 2 begeleiders.

Voor meer informatie of een aanmelding kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Mailen graag naar info@thuisorthopedagogen.nl

jongentjes