Remedial Teaching

REMEDIAL TEACHING VAN THUIS

 • Geeft hulp op maat
 • Geeft zelfvertrouwen
 • Stelt haalbare doelen
 • Stelt handelingsplannen op
 • Geeft een overzicht van de capaciteiten van het kind
 • Werkt doelgericht en intensief met een kind samen
 • Werkt met methodes die ook op school gebruikt worden
 • Werkt vanuit de interesses en belevingswereld van het kind
 • Werkt met mindfulness methodes
 • Sluit aan bij het gevoelsniveau van het kind
 • Combineert begeleiding met creativiteit en humor
 • Leert vaardigheden aan om met (eventuele) leerproblemen om te gaan\
individuele-begleiding

               −Every child is gifted. They just unwrap their packages at different times−

studiebegeleiding
VOOR WIE

De Remedial Teaching van THUIS is gericht op kinderen in het basisonderwijs die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van lezen, spellen, rekenen en studievaardigheden. THUIS begeleidt ook kinderen met Dyslexie, Dyscalculie, ADHD, Hoogbegaafdheid, Autisme, Down syndroom en kinderen die wat ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van structuur of zelfvertrouwen. De Remedial teaching vindt op school plaats of in overleg op een andere locatie.

THUIS maakt gebruik van verschillende behandelmethodes, waarbij rekening gehouden wordt met de behoeftes van het kind en de methodes van de betreffende school. Ter afwisseling wordt er ook gebruik gemaakt van educatieve spellen en mindfulness oefeningen.

HOE
Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag vastgesteld en in welke mate het kind begeleiding van THUIS nodig heeft.
Het intakegesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.
Vervolgens zal op basis van testen, observaties en terugkoppeling vanuit school een handelingsplan worden opgesteld. Aan het eind van de begeleidingsperiode worden testen afgenomen om opnieuw het niveau van het kind te bepalen en wordt een evaluatieverslag geschreven.EXTRA INFORMATIE
THUIS onderhoudt contacten met verschillende scholen uit de regio, evenals met deskundigen (GZ- psychologen, logopedisten en pedagogen). Hiermee wordt de algehele kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd.

* Voor het handelingsplan, evaluatieverslag en een eventueel extra gesprek met ouders/verzorgers en/of school wordt het uurtarief gerekend.

*Tijdens schoolvakanties bestaat de mogelijkheid de begeleidingen door te laten gaan.

Voor meer informatie of een aanmelding kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Mailen graag naar info@thuisorthopedagogen.nl

 

 

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.