Remedial Teaching

REMEDIAL TEACHING VAN THUIS

 • Geeft hulp op maat
 • Geeft zelfvertrouwen
 • Stelt haalbare doelen
 • Stelt handelingsplannen op
 • Geeft een overzicht van de capaciteiten van het kind
 • Werkt doelgericht en intensief met een kind samen
 • Werkt met methodes die ook op school gebruikt worden
 • Werkt vanuit de interesses en belevingswereld van het kind
 • Werkt met mindfulness methodes
 • Sluit aan bij het gevoelsniveau van het kind
 • Combineert begeleiding met creativiteit en humor
 • Leert vaardigheden aan om met (eventuele) leerproblemen om te gaan\

VOOR WIE

De Remedial Teaching van THUIS is gericht op kinderen van groep 3 t/m groep 8 die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van lezen, spellen, rekenen en studievaardigheden. THUIS begeleidt ook kinderen met Dyslexie, Dyscalculie, ADHD, Hoogbegaafdheid, Autisme, Down syndroom en kinderen die wat ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van structuur of zelfvertrouwen.

INTAKE

Tijdens het intakegesprek zal de voorlopige hulpvraag in goed overleg worden vastgesteld. Vervolgens zal er worden bepaald in welke mate het kind begeleiding van THUIS nodig heeft. THUIS verwijst door wanneer het kind gebaat is bij een ander type begeleiding. Het intakegesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos, een gesprek duurt gemiddeld 45 minuten.

individuele-begleiding

               −Every child is gifted. They just unwrap their packages at different times−

studiebegeleiding
REMEDIAL TEACHING

De Remedial teaching vindt op school plaats, in overleg op een andere locatie. Op basis van testen, observaties, terugkoppeling vanuit school en de eerste drie begeleidingen wordt er een handelingsplan geschreven. Hierin staat:

 • de hulpvraag
 • over welke capaciteiten/talenten het kind al beschikt
 • wat haalbare doelen zijn
 • met welke middelen en methodes gewerkt gaat worden
 • de duur van de begeleidingsperiode

THUIS maakt gebruik van verschillende behandelmethodes, waarbij rekening gehouden wordt met de behoeftes van het kind en de methodes van de betreffende school. Ter afwisseling wordt  er o.a. gebruik gemaakt van het online oefenprogramma van Squla (www.squla.nl) maar ook mindfulness oefeningen.

EVALUATIE

Aan het eind van de begeleidingsperiode worden testen afgenomen om opnieuw het niveau van het kind te bepalen en wordt een evaluatieverslag geschreven. Hierin staat:

 • hoe het met het kind gaat
 • of de resultaten op school vooruit zijn gegaan
 • of de beoogde doelen zijn behaald
 • welke eventuele volgende stappen nodig zijn*

THUIS onderhoudt contacten met verschillende scholen uit de regio, evenals met deskundigen (GZ- psychologen, logopedisten en pedagogen). Hiermee wordt de algehele kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd.

Voor meer informatie of een aanmelding kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Mailen graag naar info@thuisorthopedagogen.nl

* Voor het handelingsplan, evaluatieverslag en een eventueel extra gesprek met ouders/verzorgers en/of school wordt het uurtarief gerekend.


onderzoek

 

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.