Remedial Teaching

REMEDIAL TEACHING VAN THUIS

  • Werkt doelgericht en intensief met een kind samen
  • Stelt op maat een handelingsplan op
  • Werkt met leermethodes die op school gebruikt worden
  • Werkt vanuit de interesses en belevingswereld van het kind
  • Sluit aan bij het gevoelsniveau van het kind
  • Ondersteund de sociaal-emotionele ontwikkeling\
individuele-begleiding

               −Every child is gifted. They just unwrap their packages at different times−

studiebegeleiding
VOOR WIE

THUIS biedt remedial teaching voor kinderen met:

-Reken problemen

-Lees problemen (zowel technisch als begrijpend lezen)

– Spelling problemen

Ook begeleidt THUIS kinderen met Dyslexie, Dyscalculie, ADHD, Hoogbegaafdheid, Autisme of Down syndroom. Daarbij biedt THUIS hulp op maar voor het vergroten van de taakgerichtheid en de planningsvaardigheden van kinderen.

THUIS maakt gebruik van verschillende behandelmethodes, waarbij rekening gehouden wordt met de behoeftes van het kind en de methodes van de betreffende school. Ter afwisseling wordt ook gebruik gemaakt van educatieve spellen en mindfulness oefeningen.

De begeleiding vindt voornamelijk plaats op school, maar dit kan in overleg ook op een andere locatie zoals thuis, op ons kantoor of digitaal.

HOE
Middels een (kosteloos) intakegesprek wordt de hulpvraag vastgesteld. Vervolgens zal op basis van testen, observaties, begeleidingen en een terugkoppeling vanuit school een handelingsplan worden opgesteld. Drie maanden na de start van de begeleiding worden opnieuw testen afgenomen om het niveau van het kind te bepalen. Deze resultaten worden in een evaluatieverslag opgenomen.EXTRA INFORMATIE
THUIS onderhoudt contacten met verschillende scholen uit de regio en met deskundigen zoals GZ-psychologen en logopedisten. De algehele kwaliteit van onze dienstverlening wordt hierdoor gewaarborgd.

*Tijdens schoolvakanties bestaat de mogelijkheid de begeleidingen door te laten gaan.

Voor meer informatie of een aanmelding kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Mailen graag naar info@thuisorthopedagogen.nl

 

 

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.