“Sinds ik bij THUIS studeer gaat het op school beter, ik kan me goed concentreren, beter plannen, ik heb ‘leren leren’ en voel me er thuis.”

“De begeleiding van THUIS vind ik fijn omdat Pamela de tijd voor me neemt, luistert en me handige ezelsbruggetjes leert waardoor ik het beter begrijp. ”

“Ik heb de Cito goed gemaakt en had het niet zonder Elize gekund!Spelling ging een STUK beter dan vorig jaar!Mijn score bij taal was 99%! Ik kan het nog steeds niet geloven, bedankt Elize!”

 If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn−

 Remedial Teaching & Huiswerkbegeleiding – THUIS

  • biedt Remedial Teaching, Rugzakbegeleiding, Remedial Studying, intelligentie onderzoek en trainingen in Amsterdam.
  • richt zich op kinderen in het basis- en het voortgezet onderwijs.
  • gaat uit van de persoonlijke mogelijkheden en vaardigheden van het kind en zijn omgeving.
VISIE
THUIS biedt een veilige plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn. Bij THUIS wordt er vanuit de interesses en de belevingswereld van het kind te werk gegaan. Het doel van THUIS is om ieder kind te stimuleren om eigen mogelijkheden te benutten zodat het zich verder kan ontwikkelen. Dit doet THUIS doormiddel van een positieve benadering, vertrouwen, humor en creativiteit.

Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum