Passend onderwijs

PASSEND ONDERWIJS
Sinds de invoering van het passend onderwijs neemt de zorgvraag op scholen toe. Binnen het passend onderwijs wordt de focus gelegd op de capaciteiten/talenten van het kind en niet op de beperking van het kind, dit komt overeen met de visie van THUIS.

(RUGZAK)BEGELEIDING

 • Geeft individuele begeleiding op maat
 • Stelt haalbare doelen
 • Werkt doelgericht en intensief met kind samen
 • Biedt ondersteuning in en buiten de klas
 • Sluit aan bij het gevoelsniveau van het kind
 • Maakt de lesstof toegankelijker voor het kind
 • Sluit aan bij de interesses/behoeftes van het kind
 • Werkt met de methode Lees- & rekenpraat
 • Stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op
 • Traint de sociale vaardigheden
 • Geeft handvatten aan leerkracht
 • Biedt extra handen
 • Leert vaardigheden aan om met beperking/stoornis om te gaan
 • Werkt met visuele ondersteuning (pictogrammen etc.)
 • Ondersteunt uitleg met gebarentaal

 

 

 


VOOR WIE

De (rugzak)begeleiding van THUIS is gericht op kinderen van groep 3 tot en met groep 8 die naar school gaan maar hinder ondervinden door hun bijzonderheid. Denk hierbij aan kinderen met een verstandelijke-, lichamelijke beperking, een stoornis of een ontwikkelingsachterstand. Zij hebben vaak extra begeleiding of verzorging nodig om deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. THUIS betrekt de leerkracht, schooldirectie, intern begeleider, ouders en andere betrokkenen (logopedist etc.) rondom het kind bij de begeleiding.

WAAR EN WANNEER

De begeleiding wordt na overleg met de school en ouders gestart, in het regulier of speciaal basisonderwijs.
De begeleiding en de frequentie van begeleiding wordt individueel afgestemd, dit is afhankelijk van wat een kind nodig heeft.

De begeleiding kan naast school ook plaatsvinden op een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of vereniging/club. Deze begeleiding richt zich dan vooral op het samen spelen met andere kinderen, sociale vaardigheden trainen, zich wegwijs maken binnen een vereniging/groep en zich hier thuis voelen.