Passend onderwijs

PASSEND ONDERWIJS

Passend onderwijs komt voort uit het idee dat leerlingen onderwijs aangeboden moet worden dat bij ze past.  Eventueel met extra ondersteuning als het nodig is. THUIS biedt deze ondersteuning op een aantal scholen in Amsterdam (oost, west, zuid, centrum) en werkt hierbij samen met de bijbehorende samenwerkingsverbanden. 
De zorgvraag op de scholen neemt toe. Binnen het passend onderwijs wordt de focus gelegd op de capaciteiten/talenten van het kind en niet op de beperking van het kind, dit komt overeen met de visie van THUIS.

 BEGELEIDING VAN THUIS

 • Geeft individuele begeleiding op maat
 • Stelt haalbare doelen op die regelmatig geëvalueerd worden
 • Biedt ondersteuning in en buiten de klas
 • Sluit aan bij de interesses en behoeftes van het kind
 • Maakt de lesstof toegankelijker voor het kind
 • Werkt met de methode Lees- & rekenpraat
 • Traint de sociale vaardigheden
 • Geeft handvatten aan leerkracht
 • Leert vaardigheden aan om met beperking/stoornis om te gaan
 • Werkt met visuele ondersteuning (pictogrammen etc.)
 • Kan ondersteunen met gebarentaal

 

 

 


VOOR WIE

De extra begeleiding van THUIS is gericht op kinderen in het regulier onderwijs van de kleuterklas tot en met groep 8 die hinder ondervinden op één of meerdere gebieden. Denk hierbij aan kinderen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking. Of kinderen met een ontwikkelingsstoornis of een ontwikkelingsachterstand. Zij hebben vaak extra begeleiding of verzorging nodig om deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. THUIS werkt hierbij samen met de intern begeleider, leerkracht, ouders en eventueel andere betrokken professionals rondom het kind.

WAAR EN WANNEER

De begeleiding wordt na overleg met de school en ouders gestart, in het regulier onderwijs.
De begeleiding en de frequentie van begeleiding wordt individueel afgestemd, dit is afhankelijk van wat een kind nodig heeft.