Het Team

pamela
Pamela Burwinkel MSc. (Orthopedagoog met diagnostische bevoegdheid)

Pamela (Master Pedagogische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam) is gespecialiseerd in onderwijs leerproblemen. Zij heeft in de praktijk o.a. bij de Bascule veel kennis opgedaan over het behandelen van kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen. Daarnaast heeft Pamela ervaring met diagnostiek en behandeling van verschillende leerstoornissen zoals Dyslexie en Dyscalculie.

 

Elize Mijnssen MSc. (Orthopedagoog met diagnostische bevoegdheid)

Elize (Master Pedagogische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam) is gespecialiseerd in onderwijs leerproblemen. Zij heeft in de praktijk o.a. bij het IWAL veel kennis opgedaan over diagnostiek en behandeling van Dyslexie. Daarnaast heeft Elize ervaring met ADHD en het ontwikkelen en organiseren van educatieve projecten voor zowel basisscholen als het voortgezet onderwijs.

Pamela en Elize kennen elkaar al van jongs af aan en hebben na de middelbare school gekozen voor dezelfde studie. Tijdens hun studie orthopedagogiek werd al vrij snel duidelijk dat ze verandering wilden teweegbrengen. Met als doel: kinderen vanuit hun eigen interesses en belevingswereld stimuleren om hun eigen mogelijkheden/talenten te ontdekken. En vanuit die gedachte is THUIS ontstaan.

leis

 

Sophie van Alphen BSc. (Pedagoog)

“Sophie (Pedagogiek, Hogeschool van Amsterdam) heeft grote affiniteit met kinderen en voor een groot deel van haar leven met kinderen gewerkt. Onder andere door haar werkervaring op de psychosociale afdeling in het Emma Kinderziekenhuis heeft zij diverse ervaringen opgedaan in het werken met kinderen met sociaal-emotionele problemen. Daarbij heeft ze veel kennis verwerft over Autisme en ADHD. Naast haar andere werkzaamheden heeft ze ook onderwijsbegeleiding gegeven aan kinderen die opgroeien in een onderontwikkelde leeromgeving.

Haar pedagogische visie gaat uit van het opkomen voor de belangen van het individuele kind. Door haar positieve instelling, enthousiasme en geduld streeft zij naar gevoel van geborgenheid bij het kind. Vanuit een veilige vertrouwensband kan er gewerkt worden aan een persoonlijke en cognitieve groei”

Marije Weijers BSc. (Pedagoog)

Marije is afgestudeerd als pedagoog (Pedagogiek, Hogeschool van Amsterdam) en heeft zichzelf vervolgens gespecialiseerd als remedial teacher door middel van een post-bachelor opleiding. Tijdens haar studies heeft zij meer dan drie jaar ervaring opgedaan binnen het basisonderwijs waarbij het werken met passend onderwijs leidend is geweest. Marije heeft ervaring met gedagsproblemen, Autisme en andere gedragsstoornissen binnen het onderwijs.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@thuisorthopedagogen.nl