Het Team

pamela
Pamela Burwinkel MSc. (Orthopedagoog met diagnostische bevoegdheid)

Pamela (Master Pedagogische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam) is gespecialiseerd in onderwijs leerproblemen. Zij heeft in de praktijk o.a. bij de Bascule veel kennis opgedaan over het behandelen van kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen. Daarnaast heeft Pamela ervaring met diagnostiek en behandeling van verschillende leerstoornissen zoals Dyslexie en Dyscalculie.

 

Elize Mijnssen MSc. (Orthopedagoog met diagnostische bevoegdheid)

Elize (Master Pedagogische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam) is gespecialiseerd in onderwijs leerproblemen. Zij heeft in de praktijk o.a. bij het IWAL veel kennis opgedaan over diagnostiek en behandeling van Dyslexie. Daarnaast heeft Elize ervaring met ADHD en het ontwikkelen en organiseren van educatieve projecten voor zowel basisscholen als het voortgezet onderwijs.

Pamela en Elize kennen elkaar al van jongs af aan en hebben na de middelbare school gekozen voor dezelfde studie. Tijdens hun studie orthopedagogiek werd al vrij snel duidelijk dat ze verandering wilden teweegbrengen. Met als doel: kinderen vanuit hun eigen interesses en belevingswereld stimuleren om hun eigen mogelijkheden/talenten te ontdekken. En vanuit die gedachte is THUIS ontstaan.

leis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie van Alphen BSc. (Pedagoog)

Sophie (Pedagogiek, Hogeschool van Amsterdam) heeft grote affiniteit met kinderen en voor een groot deel van haar leven met kinderen gewerkt. Onder andere door haar werkervaring op de psychosociale afdeling in het Emma Kinderziekenhuis heeft zij diverse ervaringen opgedaan in het werken met kinderen met sociaal-emotionele problemen. Daarbij heeft ze veel kennis verwerft over Autisme en ADHD. Naast haar andere werkzaamheden heeft ze ook onderwijsbegeleiding gegeven aan kinderen die opgroeien in een onderontwikkelde leeromgeving.

Haar pedagogische visie gaat uit van het opkomen voor de belangen van het individuele kind. Door haar positieve instelling, enthousiasme en geduld streeft zij naar gevoel van geborgenheid bij het kind. Vanuit een veilige vertrouwensband kan er gewerkt worden aan een persoonlijke en cognitieve groei.

[/one_half_last]

Claudia Meijer (Ontwikkelingspsycholoog)

Claudia heeft veel met kinderen samengewerkt. Tijdens haar studie heeft ze o.a. leesondersteuning gegeven aan basisschoolleerlingen in Amsterdam. Daarnaast heeft Claudia gewerkt met jongeren met leerproblemen tijdens haar werk als huiswerkbegeleidster. Tijdens haar Master heeft Claudia bij Mentaal Beter Jong ervaring opgedaan met het onderzoeken en behandelen van verschillende soorten problematiek. Zoals ADHD, autisme, en gedragsproblemen.

[one_last]
[/one_half_last]

Noortje Meijer MSc. (Orthopedagoog)

Noortje (Master Pedagogische Wetenschappen, Vrije Universiteit) is gespecialiseerd in sociaal-emotionele problemen. Zij heeft in de praktijk o.a. bij Groei & Glunder veel kennis opgedaan over kinderen met ontwikkel, aandachts of gedragsstoornissen. Daarnaast is zij gespecialiseerd in het Autisme Spectrum Stoornis.
Noortje vindt het belangrijk om de tijd te nemen om aan te sluiten bij het kind en te werken vanuit een vertrouwensband. Op die manier kan er door de ogen van het kind naar een situatie worden gekeken. En zij vindt het belangrijk dat daarin de context van het gezinssysteem en/of schoolsysteem wordt meegenomen en er een goede samenwerking is tussen alle betrokken partijen. Dat biedt de ruimte om buiten de lijntjes te kleuren in de hulp die je een kind kunt bieden.

Romée van der Noordaa BSc. (Pedagoog)

Al vanaf een jonge leeftijd heeft Romee een grote affiniteit met kinderen. Vandaar dat zij een bachelor Universitaire Pabo aan de Vrije Un

iversiteit van Amsterdam ben gaan volgen, waar zij in maart afstudeer als pedagoog en leerkracht. Tijdens haar studie heeft Romée vier jaar lang ervaring opgedaan in het onderwijs als leerkracht. Hierdoor is zij met veel verschillende scholen in contact geraakt en heeft dus veel gezien, waaronder het speciaal basisonderwijs. Na het behalen van haar bachelor begint Romée in september met haar master Orthopedagogiek. Romée wilt zich graag blijven ontwikkelen.
Naast haar werk bij THUIS, werkt zij ook als onderwijsassistente op een school. Bij het begeleiden van kinderen is Romée altijd op zoek naar een veilige en positieve omgeving voor iedereen. Ze kijk naar wat het kind kan, in plaats van wat het niet kan. Spelenderwijs ontdekt zij de talenten van ieder kind.

Toos van der Voort

Toos zorgt voor het administratie gedeelte van Thuis. Zij is de moeder van Pamela en kent Elize al vanaf haar peutertijd. Zij heeft een loopbaan in de zorgsector achter de rug en houdt zich nu bezig met vrijwilligerswerk in diezelfde sector en haar hobby is schilderen.

 

 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@thuisorthopedagogen.nl