Het Team

pamela

HET TEAM

PAMELA BURWINKEL MSc. (Orthopedagoog met diagnostische bevoegdheid)

Pamela (Master Pedagogische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam) is gespecialiseerd in Onderwijsleerproblemen. Zij heeft in de praktijk o.a. bij de Bascule veel kennis opgedaan over het behandelen van kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen. Daarnaast heeft Pamela ervaring met diagnostiek en behandeling van verschillende leerstoornissen zoals Dyslexie en Dyscalculie.

 

ELIZE MIJNSSEN MSc. (Orthopedagoog met diagnostische bevoegdheid)

Elize (Master Pedagogische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam) is gespecialiseerd in Onderwijsleerproblemen. Zij heeft in de praktijk o.a. bij het IWAL veel kennis opgedaan over diagnostiek en behandeling van Dyslexie. Daarnaast heeft Elize ervaring met ADHD en het ontwikkelen en organiseren van educatieve projecten voor zowel basisscholen als het voortgezet onderwijs.

Pamela en Elize kennen elkaar al van jongs af aan en hebben na de middelbare school gekozen voor dezelfde studie. Tijdens hun studie orthopedagogiek werd al vrij snel duidelijk dat ze verandering wilden teweegbrengen. Met als doel: kinderen vanuit hun eigen interesses en belevingswereld stimuleren om hun eigen mogelijkheden/talenten te ontdekken. En vanuit die gedachte is THUIS ontstaan.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@thuisorthopedagogen.nl

leis

 

ANNA RIABOKON BSc. (Pedagoog)

Anna (Pedagogiek, Hogeschool van Amsterdam) heeft bijna haar hele leven met kinderen gewerkt. Van gastouder aan huis tot het leiden van internationale, educatieve kampen voor kinderen en van peuterleidster tot remedial teacher. Hierdoor heeft zij diverse ervaringen opgedaan in het werken met kinderen met autisme, gedragsproblematiek, hoog gevoeligheid, angsten en leerproblemen.

Daarnaast volgt zij een post-bachelor in Psychosociale Therapie aan de Sociale Academie van Utrecht waar zij wordt opgeleid tot zelfstandig therapeut. Zij is geboeid door de verschillende schoolklimaten en vindt het erg mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan het langzaam vernieuwende onderwijs. Zij acht het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen bij haar. Vanuit veiligheid en rust kan er namelijk vertrouwen en ruimte komen voor persoonlijke en cognitieve groei.