Blog

Sep10

Geheugen speelt rol bij Dyslexie

Uit recent onderzoek van de Universiteit Gent komt naar voren dat mensen met Dyslexie die grote moeite hebben met lezen en spellen ook moeite blijken te hebben met het leren en onthouden van informatie.
Deze resultaten tonen aan dat volwassenen met Dyslexie vooral problemen ervaren met het kort onthouden en met het aanleren van de volgorde van elementen in een reeks (bv. de volgorde van de letters in een woord).
Het onderzoek toont hiermee aan dat Dyslexie niet alleen te wijten is aan een gebrekkig begrip van het verband tussen letters en klanken, wat jaren lang gedacht werd.
Wij zijn blij met deze ontwikkeling want dit biedt perspectieven voor toekomstige behandelingen van dyslexie, waardoor dyslecten hopelijk nog beter geholpen kunnen worden!
http://www.gezondheidsnet.nl/hersenen-en-geheugen/ook-geheugen-speelt-rol-bij-dyslexie