Bijscholing (COVID-19)

BIJSCHOLING (COVID-19)

Sinds de coronacrisis zijn er steeds meer geluiden te horen over eventuele achterstanden bij leerlingen wegens het digitale onderwijs tijdens de lockdown. Daarom heeft de overheid het Nationaal Programma opgezet. Via dit programma kunnen scholen die leerlingen hebben die achterstanden hebben opgelopen een subsidie aanvragen bij de gemeente voor extra steun.

Via deze weg heeft THUIS Orthopedagogen in het schooljaar van 2020-2021 op een basisschool in Amsterdam een succesvol naschools ondersteuningsprogramma opgezet.

Inhoud THUIS ondersteuningsprogramma:

De inhoud van de ondersteuning kan altijd overlegd worden met THUIS en gevormd worden naar de wens van de aanvrager(s).

  • Rekenondersteuning
  • Leesondersteuning
  • Taal/spellingondersteuning
  • Ondersteuning m.b.t. taakaanpak en zelfstandig werken

Tijden THUIS ondersteuningsprogramma:

De tijden van de ondersteuning kunnen in samenspraak met THUIS afgestemd worden. De onderstaande momenten behoren tot de mogelijkheden.

  • Begeleiding tijdens schooltijd
  • Begeleiding na schooltijd
  • Begeleiding tijdens schoolvakanties

Mocht uw school gebruik willen maken van het Corona ondersteuningsprogramma of meer informatie willen ontvangen dan kunt u contact opnemen via info@thuisorthpedagogen.nl of via de telefoon: 06-41669657/ 06-20566289.

Dankzij het Nationaal Programma komen de leerlingen die dit echt nodig hebben via school in aanmerking voor deze extra hulp en deze kans om nog meer van zichzelf te laten zien. Via de link hieronder leest u meer over het Nationaal Programma.

Nationaal programma